تعالی بالینی- هیات تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  اعضاء هیئت تحریریه مجله تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

نام و نام خانوادگی

ایمیل

محمد آزادبخت

azadbakhtm@hotmail.com

م‍ژگان اسدی

asadim@tums.ac.ir

علی امین لاری

alibahal5134@gmail.com 

فرهنگ بابامحمودی

farhangbabamahmoodi@yahoo.com

غلامرضا پورمند

gh_pourmand@hotmail.com

محمود جباروند بهروز

jabarvand@tums.ac.ir

علی جعفریان

jafarian@tums.ac.ir

حسین حاتمی

hatami@sbmu.ac.ir

سید حمزه حسینی

hosseinish20@gmail.com

سید جلال حسینی مهر

sjhosseinim@yahoo.com

امیر علی حمیدیه

aahamidieh@sina.tums.ac.ir

احمد خالق نژاد طبری

khalegh@tams.ac.ir

قاسمعلی خراسانی

khorasani@tums.ac.ir

فاطمه داوری تنها

علیرضا رفیعی

rafiei1710@gmail.com

امیر آروین سازگار

asazgar@sina.tums.ac.ir

بابک ساعدی

info@babaksaedi.com

طاهره شکوهی

shokohi.tahereh@gmail.com

رضا شیاری

shiareza@yahoo.com

شهرام صمدی

sh_samadi@sina.tums.ac.ir

سعید عابدیان

abedianlab@yahoo.co.uk

علی عرب خردمند

kheradmand@tums.ac.ir

زلیخا عطارد

z.atarod64@yahoo.com

عباس علی بخشی

alibakhshi@tums.ac.ir

امید عمادیان

oemadian@yahoo.com

جواد غفاری

javadneg@yahoo.com

مهدی غلامرضایی ساروی

Dr.saravi@gmail.com

زهرا کاشی

kashi_zahra@yahoo.com

علی کاظمیان

kazemian@tums.ac.ir

احمد کاویانی

kaviani@tums.ac.ir

حسین کرمی

karami_oncologist@yahoo.com

معصومه گیتی

Gity@tums.ac.ir

باقر لاریجانی

larijani@tams.ac.ir

حمید محمد جعفری

Hamidmjaafari@yahoo.com

فیض الله منصوری

سید عبداله موسوی

Dr.a.mosavi@gmail.com

محمد مهدی ناصحی

mmnasehi@gmail.com

کیومرث نوروزپور

kiumarsnd39@yahoo.com

شمس وزیریان

نشانی مطلب در وبگاه تعالی بالینی:
http://ce.mazums.ac.ir/find-1.41.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب