دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 260
Homepage URL http://ce.mazums.ac.ir
Contact name: Clinical Excellence
Contact Email jce@mazums.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes http://ce.mazums.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues http://ce.mazums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
http://ce.mazums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
http://ce.mazums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=14

List of articles http://ce.mazums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
http://ce.mazums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=23
http://ce.mazums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=44

Abstract examples (Persian) http://ce.mazums.ac.ir/article-1-25-fa.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-26-fa.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-644-fa.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-794-fa.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-800-fa.html

Article examples (Persian) http://ce.mazums.ac.ir/article-1-25-fa.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-26-fa.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-644-fa.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-794-fa.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-800-fa.pdf

Abstract examples (English) http://ce.mazums.ac.ir/article-1-25-en.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-26-en.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-644-en.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-794-en.html
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-800-en.html

Article examples (English) http://ce.mazums.ac.ir/article-1-25-en.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-26-en.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-644-en.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-794-en.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-800-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تعالی بالینی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Clinical Excellence

Designed & Developed by : Yektaweb