تعالی بالینی- کمک سردبیر
اعضا کمک سردبیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اعضا کمک سردبیری مجله تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

  نام و نام خانوادگی

  رشته

  نام دانشگاه

  Email

  دکتر ابراهیم صالحی فر

  داروسازی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  salehifareyahoo.com

  دکتر رضا عقیلی

  قارچ شناسی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  aghili۷۰yahoo.com

  دکتر مهدی غلامرضایی

  دندان پزشکی ترمیمی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  Dr.saravigmail.com

  دکتر صغری خانی

  بهداشت باروری

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  khanisog۳۴۳gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه تعالی بالینی:
http://ce.mazums.ac.ir/find-1.114.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب